Ophold i fremmede kulturer

Jeg vil have mulighed for at hjælpe mennesker, der har problemer efter oplevelser under ophold i fremmede kulturer.

 

Jeg har selv levet et par år i Afrika og ved derfor, at det at befinde sig i en så anderledes kultur, kan være meget svært at sætte sig ind i udefra, det skal opleves.

 
Det gør noget ved et menneske at flytte til en meget anderledes kultur, og det påvirker samværet med de mennesker, man lever iblandt.

 
Derfor vil noget kunne opleves som traumatisk, også fordi man ikke har de samme muligheder for at håndtere kriser, som hvis man var i sin vante kultur.

 

Jeg vil kunne tage imod klienter her i Danmark.

 

NB!: Fjern-terapi
Jeg kan også hjælpe personer i andre dele af verden over telefon eller Skype.

Jeg har haft flere sådanne opgaver gennem psykologgruppen Dansk Krisekorps. www.danskkrisekorps.dk