Supervision

brænding

Supervision af pædagogisk personale, plejefamilier og opholdsteder.

 

Jeg kan tilbyde supervision til enkeltpersoner eller til en personalegruppe.

 

Gennem supervisionen vil jeg hjælpe med at skabe overblik, give mulighed for at udvikle eller forny den faglige vinkel eller arbejdsmetode.

 

Supervision er en metode til at opkvalificere den enkelte eller en gruppen i det arbejde, de står i.

 

Supervision kan også være med til at forebygge stress og udbrændthed.