Psykologiske undersøgelser

Ved undersøgelse på et barn, en ung eller en voksen, vil det ofte være vigtigt at se på de relationer, som den enkelte indgår i, og dermed også de ressourcer, der kan ligge i netværket.

 

En undersøgelse vil typisk indeholde en beskrivelse af:
personens aktuelle situation og de problemer/vanskeligheder, som afdækkes.
personens livshistorie og nuværende netværk, samt hvilke ressourcer eller muligheder, der kan peges på ved personen og/eller i omgivelserne.
Alt sammen for at tydeliggøre det, som er rigtig vigtigt: hvad skal der til, for at personen får den nødvendige hjælp og kan komme til at fungere bedre.

 

Den psykologiske undersøgelse tilrettelægges ud fra en konkret vurdering, som har udgangspunkt i begrundelsen for, at undersøgelsen skal laves. Det kan være personlige, sociale og/eller familiemæssige vanskeligheder, eller det kan være faglige eller jobmæssige vanskeligheder.
Her afgøres så, hvilke metoder der vil være bedst i det konkrete tilfælde. Det kan være:

 

  • Samtaler og samvær med barnet, den unge eller voksne selv
  • Samtale med forældre, familie eller plejefamilie
  • Samtaler med fagpersoner, som kender personen
  • Gennemlæsning af relevant sagsmateriale
  • En psykologisk testning, som retter sig mod intellektuelle, personlighedsmæssige og sociale felter.